Բաժիններ
Կարևոր հղումներ

logo hhkgn      logo aspu      anqa

logo enqa          logo armenic

 logo eurashe    eqar_logo

 bologna_logo     logo tempus 

logo unesco      logo_eua      logo esu

 logo inqaahe Classroom

Ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարելավման պլան 2011-15թթ.

I.Առաքելություն և նպատակներ

 II.Կառավարում և վարչարարություն

 III.Մասնագիտական կրթական ծրագրեր

 IV.Ուսանողներ

 V.Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ

 VI.Հետազոտում և զարգացում

 VII.Ենթակառուցվածքներ և ռեսուրսներ

 VIII.Հասարակական պատասխանատվություն

 IX.Արտաքին կապերը և միջազգայնացումը

 X.Որակի ներքին ապահովման համակարգ

 

 Ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարելավման պլան 2015-20թթ.

 

Հարցում
Գնահատեք ՀՊՄՀ-ի կրթական ծառայությունների որակը
Հայտարարություններ

ՀՊՄՀ-ի ֆակուլտետի, ամբիոնի. պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական գործունեության վարկանիշային գնահատման կարգ
Ավելին
Վերապատրաստումներ
Ավելին
Մանկավարժական համալսարանը հավատարմագրվեց
Ավելին
Հրապարակումներ

Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համագործակցություն
Ավելին