Բաժիններ
Կարևոր հղումներ

logo hhkgn      logo aspu      anqa

logo enqa          logo armenic

 logo eurashe    eqar_logo

 bologna_logo     logo tempus 

logo unesco      logo_eua      logo esu

 logo inqaahe Classroom

ՈԱՀ քաղաքականություն և հայեցակարգ

ՈԱՀ քաղաքականություն

Որակի քաղաքականությունը ՀՊՄՀ-ի նպատակների, խնդիրների, ինչպես նաև ռազմավարական սկզբունքների և արժեքների հռչակագիրն է կրթության որակի բնագավառում: Կրթության որակի ապահովումը ՀՊՄՀ-ի ծրագրային առաջնայնությունների օրակարգում է, որը մանկավարժական կրթության զարգացման և անհրաժեշտ գիտելիքների ստեղծման, փոխանցման և տարածման հիմնասյուներից է:

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի որակի ներքին ապահովման քաղաքականությունը ամբողջովին կարող եք գտնել այստեղ

 

Որակի ապահովման հայեցակարգ

images 

Սույն հայեցակարգը նպատակաուղղված է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում (այսուհետ՝ ՀՊՄՀ)     կրթական գործունեության որակի բնագավառում համաեվրոպական և ՀՀ-ի որդեգրած կրթության զարգացման և որակի ապահովման (ՈԱ) քաղաքականության իրագործմանը: Այն սահմանում է ՀՊՄՀ-ում որակի ապահովման, հավաստման, մշտադիտարկման շրջանակը՝ ընդհանուր պահանջները և սկզբունքները, ինչպես նաև վերջինիս կազմակերպական համակարգը:

 

Հարցում
Գնահատեք ՀՊՄՀ-ի կրթական ծառայությունների որակը
Հայտարարություններ

ՀՊՄՀ-ի ֆակուլտետի, ամբիոնի. պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական գործունեության վարկանիշային գնահատման կարգ
Ավելին
Վերապատրաստումներ
Ավելին
Մանկավարժական համալսարանը հավատարմագրվեց
Ավելին
Հրապարակումներ

Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համագործակցություն
Ավելին