Բաժիններ
Կարևոր հղումներ

logo hhkgn      logo aspu      anqa

logo enqa          logo armenic

 logo eurashe    eqar_logo

 bologna_logo     logo tempus 

logo unesco      logo_eua      logo esu

 logo inqaahe Classroom

Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներ և ուղենիշներ

Որակի ներքին և արտաքին ապահովման չափորոշիչները և ուղենիշները մշակվել են ԵԲԿՏ-ում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և որակի ապահովման գործակալությունների կիրառման համար` ընդգրկելով որակին և չափորոշիչներին վերաբերող հիմնական դրույթներ:

Այս չափորոշիչների և ուղենիշների նպատակը աջակցելն է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների որակի սեփական համակարգերի զարգացման գործում և գործակալություններին` իրականացնելու որակի արտաքին գնահատում, ինչպես նաև` չափանիշների ընդհանուր շրջանակի ձևավորումն է, որը կարող են կիրառվել և’ հաստատությունների, և’ գործակալությունների կողմից: Սա չի նշանակում, որ այս չափորոշիչները և ուղեցույցները գործողություններ են թելադրելու և մնալու են անփոփոխ:

ԵԲԿՏ-ի որոշ երկրներում կրթության նախարարությունը կամ դրան համարժեք մարմինը պատասխանատու է չափորոշիչներում և ուղենիշներում ընդգրկված որոշ բաժինների համար: Այս երկրներում, որտեղ այսպես է, նախարարությունը կամ կազմակերպությունը պետք է ապահովի որակի ապահոման պատշաճ մեխանիզմներ: ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ ԵՎ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐ 

Հարցում
Գնահատեք ՀՊՄՀ-ի կրթական ծառայությունների որակը
Հայտարարություններ

ՀՊՄՀ-ի ֆակուլտետի, ամբիոնի. պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական գործունեության վարկանիշային գնահատման կարգ
Ավելին
Վերապատրաստումներ
Ավելին
Մանկավարժական համալսարանը հավատարմագրվեց
Ավելին
Հրապարակումներ

Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համագործակցություն
Ավելին