Բաժիններ
Կարևոր հղումներ

logo hhkgn      logo aspu      anqa

logo enqa          logo armenic

 logo eurashe    eqar_logo

 bologna_logo     logo tempus 

logo unesco      logo_eua      logo esu

 logo inqaahe Classroom

Որակի ներքին ապահովման ուղեցույց

Ժամանակակից աշխարհում հասարակության բոլոր ոլորտներում ընթացող  արագ փոփոխություններն իրենց ազդեցությունն են ունենում կրթական համակարգի վրա: Հասարակական կյանքի  փոփոխություններն առավել կարևոր են դարձնում կրթութ­յան որակի ապահովման խնդիրը: Կրթական համակարգի բարեփոխումներին մշտա­պես զուգահեռվող խնդիր է դառնում կրթության որակի ապահովումը: Տվյալ խնդրին առավել արդյունավետ լուծում տալու նպատակով Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական խմբի հետ համատեղ հանձն է առել որակի ապահով­ման ձեռնարկի ստեղծման գործը` հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը: Սույն ձեռնարկն անդրադառնում է ՀՊՄՀ-ում կրթության որակի ապահովման գործըն­թացի կազմակերպմանը, իրագործման քայլերին և ենթադրում է շարունակական վերանայում ու զարգացում:

            Որակի ապահովման ուղեցույցը նախատեսված է կրթական համակարգում ներառված յուրաքանչյուր սուբյեկտի (ուսանողներ, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ, վարչական աշխատակազմ և այլն) համար, ով մասնակցում է կրթության գործընթացին և պատասխանատու է կրթության որակի համար:

            Որակի ապահովման ուղեցույցի  հիմքում ընկած են ՀՊՄՀ-ի առաքելությունից բխող հիմնական ռազմավարական մոտեցումները և ՀՊՄՀ-ի քաղաքականությունը: Որակի ապահովումը սերտորեն կապված է կրթության արդյունավետ կառավարման և ղեկավարման հետ: Ուղեցույցին ծանոտանալու համար սեղմել այստեղ

Հարցում
Գնահատեք ՀՊՄՀ-ի կրթական ծառայությունների որակը
Հայտարարություններ

ՀՊՄՀ-ի ֆակուլտետի, ամբիոնի. պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական գործունեության վարկանիշային գնահատման կարգ
Ավելին
Վերապատրաստումներ
Ավելին
Մանկավարժական համալսարանը հավատարմագրվեց
Ավելին
Հրապարակումներ

Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համագործակցություն
Ավելին