Բաժիններ
Կարևոր հղումներ

logo hhkgn      logo aspu      anqa

logo enqa          logo armenic

 logo eurashe    eqar_logo

 bologna_logo     logo tempus 

logo unesco      logo_eua      logo esu

 logo inqaahe Classroom

Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համագործակցություն

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ /կառավարում, թափանցիկություն, հաշվետվություն/ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

 

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

 

ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

 

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (Կրթական ծրագիր, մասնագիր և առարկայական նկարագրեր)

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ (Կրթական ծրագիր, մասնագիր և առարկայական նկարագրեր)

 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ (Կրթական ծրագիր, մասնագիր և առարկայական նկարագրեր)

 

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (Կրթական ծրագիր, մասնագիր և առարկայական նկարագրեր)

 

ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԻԱ /ՀԱՏՈՒԿ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ (Կրթական ծրագիր, մասնագիր և առարկայական նկարագրեր)

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (Կրթական ծրագիր, մասնագիր և առարկայական նկարագրեր)

 

ՖԻԶԻԿԱ (Կրթական ծրագիր, մասնագիր և առարկայական նկարագրեր)

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ /Տարրական կրթություն/ (Կրթական ծրագիր, մասնագիր և առարկայական նկարագրեր)

Հարցում
Գնահատեք ՀՊՄՀ-ի կրթական ծառայությունների որակը
Հայտարարություններ

ՀՊՄՀ-ի ֆակուլտետի, ամբիոնի. պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական գործունեության վարկանիշային գնահատման կարգ
Ավելին
Վերապատրաստումներ
Ավելին
Մանկավարժական համալսարանը հավատարմագրվեց
Ավելին
Հրապարակումներ

Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համագործակցություն
Ավելին