Բաժիններ
Կարևոր հղումներ

logo hhkgn      logo aspu      anqa

logo enqa          logo armenic

 logo eurashe    eqar_logo

 bologna_logo     logo tempus 

logo unesco      logo_eua      logo esu

 logo inqaahe Classroom

Վերապատրաստումներ

ՀՊՄՀ կրթական բարեփոխումների և որակի վարչությունը շարունակում է ՀՊՄՀ առկա բակալավրիատի 1-ին, 2-րդ և առկա մագիստրատուրա 1-ին, 2-րդ կուրսերում առցանց ուսուցման համակարգի ներդրման աշխատանքները: Ներկա փուլում՝ս.թ. հունվարի 25-ից մինչև փետրվարի 5-ը, կազմակերպվումեն ուսուցողական սեմինար-վերապատրաստումներ համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար Google Classroom-ի հարթակում աշխատելու կարողությունների և հմտությունների ձևավորման նպատակով: Ուսուցողական սեմինար-վերապատրաստումներին մասնակցելու են համալսարանի համապատսախան կուրսերում աշխատող բոլոր դասախոսները, որի արդյունքում կմուտքագրվեն դասընթացների ուսումնամեթոդական փաթեթները, և կձևավորվեն առցանց հարթակները`ուսանողների հետ հետագա աշխատանքների կազմակերպման նպատակով:

Հարցում
Գնահատեք ՀՊՄՀ-ի կրթական ծառայությունների որակը
Հայտարարություններ

ՀՊՄՀ-ի ֆակուլտետի, ամբիոնի. պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական գործունեության վարկանիշային գնահատման կարգ
Ավելին
Վերապատրաստումներ
Ավելին
Մանկավարժական համալսարանը հավատարմագրվեց
Ավելին
Հրապարակումներ

Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համագործակցություն
Ավելին